Altın Kalem Başvuru Formu

ALTIN KALEM EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ EKONOMİ BASINI BAŞARI ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

MADDE 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin, ekonomi alanında çalışan gazetecilerin çalışmalarını takdir etmek, genç gazetecilere ve kamuoyuna övgüye değer örneklerini göstermek ve ekonomi haberciliğini geliştirmek amacıyla “ALTIN KALEM – Ekonomi Muhabirleri Derneği Ekonomi Basını Başarı Ödülleri” adıyla düzenlediği yarışmanın usul ve esaslarını belirlemektir.

YARIŞMANIN KAPSAMI

MADDE 2 – “Ekonomi Basını Başarı Ödülleri” Ekonomi Muhabirleri Derneği tarafından her yıl düzenlenir. Her dalda bir ödül verilir. Uygun görüldüğünde başarılı çalışmalar övgüyle değerlendirilir.

MADDE 3- Türkiye’de gazete, dergi, televizyon, radyo, internet gibi herhangi bir yayın organında yayımlanan ekonomi alanında ki ürünleri kapsar.

MADDE 4 – Ekonomi Basını Başarı Ödülleri aşağıdaki dallarda verilir;

 • GAZETE – Haber/ Söyleşi

 • DERGİ – Haber / Söyleşi

 • AJANS – Haber

 • FOTOĞRAF

 • TELEVİZYON -Haber / Röportaj

 • RADYO – Ekonomi Haberi ya da Haber Programı

 • İNTERNET GAZETECİLİĞİ – Ekonomi haberi /köşe yazısı

 • YEREL MEDYA
  • Gazete/ Ajans/Dergi – Haber/ Söyleşi
  • TV/ Radyo – Haber/ Söyleşi

ÖZDEN ALPDAĞ ÖZEL ÖDÜLÜ

Yukarıda sayılan dallardan birinde ya da başka bir alanda veya bir yıllık çalışması dikkate alınarak bir yayın organına veya gazeteciye verilir. Özden Alpdağ Özel Ödülü’nü doğrudan Yönetim Kurulu belirler.

Her sene yeni alanlarda özel ödül verilmesini Yönetim Kurulu belirler.

ÖZEL ÖDÜL

Yukarıda sayılan dallardan birinde ya da başka bir alanda veya bir yıllık çalışması dikkate alınarak bir yayın organına veya gazeteciye verilir. Özel ödül, her yıl ekonomi gazeteciliğine verdiği emekle ölümsüzleşmiş bir kişi adına verilir. Bu kişinin ismi ödül çağrısından önce yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ödül çağrısında ilan edilir. Özel ödülün kime verileceği EMD yönetim kurulu tarafından belirlenir.

ÖDÜL KRİTERLERİ

MADDE 5 – Ödüllerin verilmesinde;

– Jüri, ödülleri belirlerken yayınlanan haberin ve/veya programın kamuoyunda tartışılması, var olan bir süreçte değişikliğe yol açması kriterine göre verir.

JÜRİ

MADDE 6 – Jüri, Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından o yıl için verilecek ödüller için belirlenir. Jüri, Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden; iletişim fakülteleri veya İktisat fakülteleri öğretim üyelerinden; ekonomi basının duayenlerinden; kamu kurum ve kuruluşlarında basın ilişkilerini yürüten yöneticilerden; sivil toplum örgütü veya kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluş veya özel sektör kuruluşlarında basın ilişkilerini yürüten birimin yöneticilerinden oluşur.

MADDE 7 – Jüri oylamayı puanlama sistemine göre yapar. Her bir dalda eserlere 1-10 arasında puan verilir. Aynı dalda, birden fazla esere aynı puan verilemez. Bu nedenle her bir dalda en fazla 10 eser puan alabilir. Oylama listeleri Ekonomi Muhabirleri Derneği’ne ulaştırıldıktan sonra jüri sekreteri tarafından puanlar toplanır ve sonuçlar hangi jüri üyesinin hangi esere kaç puan verdiğini içeren bir tutanakla yazılı olarak jüri üyelerinin tamamına iletilir. Sonuç, Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği bir tarihte kamuoyuna açıklanır.

KATILMA KOŞULLARI:

MADDE 8 – Ödüllere adaylık aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleşir.

– Ödül dallarından birinde çalışan gazeteciler eserleriyle aday olabilirler.

– EMD, Jüri, basın meslek örgütleri, gazetecinin çalıştığı kurum, sivil toplum kuruluşları, kamu niteliğindeki meslek örgütleri ve halkla ilişkiler şirketleri ödüle aday gösterebilirler.

– Her aday birden fazla dalda birden fazla eserle aday gösterilebilir ya da katılabilir. Ancak jüri tek bir esere ödül verir.

– Ekip çalışmaları için başvurularda ekibin tüm elemanlarının başvuruyu imzalamaları zorunludur.

MADDE 9 – Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ödüle aday gösterilemez.

MADDE 10 – Ödüle aday eserler bir önceki yılın 1 Ocak ile 31 Aralık günleri arasında yayınlanmış olmalıdır.

MADDE 11 – Ödüle aday olmak isteyenler, EMD’den ödül başvuru formunu alır ve eksiksiz doldurur.

Adaylar, imzalanmış başvuru formu ile birlikte eserlerini en geç 5 Şubat saat 17.00’ye kadar Ekonomi Muhabirleri Derneği’ne jüri sayısı kadar ödüle aday olduğu materyali, özgeçmişiyle birlikte teslim eder.

ÖDÜLLER

MADDE 12 – Her daldaki yılın başarılı gazetecilerine mesleği simgeleyen bir plaket ve onur belgesi ile 1000 (bin) TL verilir. Ekip olarak ödül kazanılması halinde eserin sahipleri gazetecilere mesleği simgeleyen plaket ve onur belgeleri adlarına düzenlenip, ödül tutarı paylaştırılır. Ekonomi servisi veya büro imzasıyla yayınlanan bir haber ödüle layık görülürse ödül yayın kuruluşunun ilgili birim adına düzenlenir. Ödül paylaştırılmak üzere belirlenecek ekip temsilcisine verilir.

ÖDÜL TAKVİMİ

MADDE 13 – Ekonomi Muhabirleri Derneği bu yönetmelik hükümlerini anımsatan bir özetle üyelerine Aralık ayında yazılı çağrıda bulunur. Çağrı kamuoyuna da duyurulur. Aday olacak veya gösterilecek eserler en geç 5 Şubat saat 17.00’ye kadar EMD Genel Merkezi’ne iletilir.

Jüri en geç Mart ayı başına kadar ödül verilecek eserleri belirler.

MADDE 14 – Ödüller her yıl düzenlenecek bir törenle dağıtılır.

MADDE 15 – Ödül yönetmeliğini ve değişiklikleri Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist